ארכיון ActivePaper ב) במשכנות יעקב בחוי'ל. ביים 25 נאיועמבר נחרץ המשפט על האנטיסיטימים אשר :הצי על"היחידיט בחדש אייניסט העבר בשיע1עלביין.קשה היה על השיפטים ליץכיח בצדק יבביתכ P הזכאי ימי החייב ימרת חובתן מה היא,כי בחיית ביום המהומה שוטיי העגגמטומ יהשודדים רבים לא נתפש איש מחט בכף במקיט הרשע וגט p חעדים וחיחודים השדודים לא יכלו להעיד בם לאמו־ על איש מהם כי חוא זה,לפי שכלם ברחו על נפשם ייברחו בחחבא ייעזבי את בתיהם פתיחים מפני חמת המציק באשד כונן להשחית.יבכל זאת חייט בדין תשעה עשר אנשים,אחד מחם נמן לעטדת פרך לשנה של מ ה,אחד לשבת בבית האסירים שתי שנים,אחד—שנהומחןיה,שלשחשנה אחת,ארבעה—תשעה חדשים,תשעה — חצי שנח ושנים—ארבעח חדשים ; יששה מהם יצאי נקיים, החוא י- בשער בעיר . סט השביעית .אימרא בערב (באיננארן באו ) שלשת קרא שידדים ביים 17 מתהפשים נאייעמבר בא ^ דבר ר על עצב פניהט זה. גבית בייט דדב ר^זענביים יחיא ואשתי יישבים אל השלחן יסיעדים וידרשו השודדים מאת ןדב להיציא להם את כל כספי תמצא א תי בבית.הרב ראזענבלום,זקן p שבעים שנה, היציא להם את כיסי יבי זהב ‭£)‬לארין אםטרייכי) אהד;ותעל חמת השודדימ עליו ייירי בקנה ריבה אל בטני עד כי יצאי מעיי רמת תחת ידט ינס על אשתי ית ייפצעיה בכתפה ובזרועד‭.,‬שופט המקים חחוא משתדל בכל כחי למצוא את הרוצחיט, אבל עד כה לא עלתה בידי כי היו האנשים כמחפשים ולא תכירט אשת חרב. — קיראיני יידעיס כי בצרפת נמנה עתח לשר ההשכלה הפרופיסטר פאול בערט יד\א איש מבעלי הדעית החפשיית יבספריו אשר חוציא יכחש באלחים ויאמר לא - המליץ, 13/12/1881
imageimageimageimage
imageimage