ארכיון ActivePaper י בעסאנטמאכונג • הרב הגאון יצחסלינעפשטיי... - דער מאָרגען זשורנאַל, 01/11/1918
imageimage