ארכיון ActivePaper הרב נראדזיבססי דדעגען הרב רובינשטיין - דער מאָרגען זשורנאַל, 29/01/1920
imageimage