ארכיון ActivePaper איינדווסספאלע לויה פיר הרב ראכינער - דער מאָרגען זשורנאַל, 27/10/1913
imageimage