ארכיון ActivePaper זף.{1ז.> 9.יו.*,** 31י,^ ?יי?*7^?.^Iי.זזיו"0_?_1ן 1 0?£ י1טןםומג ''־מ'* ןמעג^^^ מ 52 טטימ 61 1 1 י8 ** 0 * 939ג £ 99** 3920009 *י* 603>** 362 ז *^? *'? * ** * - שערים, 24/11/1960
imageimageimageimageimageimage