ארכיון ActivePaper פאפולערע האנצערטעופוויודיעעז ליטע ראריעעו אי־טיםטעז־פעראייו - נייער מארגען, 18/11/1936
imageimageimageimage