ארכיון ActivePaper 1ווווווווווווו1וווווווווווו!ן ‭!?!?!!"!!!("...""",‬ןןןן"ן"ןןןןןוווו""ו"ווווו"ונוו"ווווו! !וווו‭!!‬ווו‭!!‬ווווווווו!ווווווווווז ‭"1"‬ע העבירה' ־ שחקן ‭1 "‬ מספר שיא של 10 אלפים ש תעודה מן הרבנות - מעריב, 03/02/1963
imageimageimageimageimageimageimage