ארכיון ActivePaper ^^^^^^^^^0^0 17^^2^ •£ • <$%^**7£ 0צ *^^^^3/^^^0י%$^^^4^7•' * ^* * ש^^^* * * .*^^^3^^ 77^^^4^6/3777^0^^^09^^^^^^7• ^•• **.** * ^ \.* 0 י ?'9?*7^^^ * 07}3•^/-* י* י ^ 3^£019פ908^^^^^^8$885^ ^^^8^1*7 ^^^^^^^^^^0* X}י^£% - מעריב, 18/03/1979
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage