ארכיון ActivePaper בעפארשטעהענדער בוי פונ'ם בית־יעקב־םעמינאר אק קראקא• - די יודישע שטימע קראקע, 23/03/1928
image