ארכיון ActivePaper תצובןל ^""" יחדודדד לסרידכה , ש ?לז ל ב יואד לנא|.טניקסיד" ןיסירפקל ביב םוי תצובק - על המשמר, 24/11/1961
imageimage